Prawo pracy

Obszar usług z zakresu prawa pracy:

  • reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców,
  • reprezentacja pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy,
  • roszczenia pracownicze (m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie),
  • mobbing i dyskryminacja,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, zlecenie, dzieło, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania).