O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Różańskiej świadczy usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zakres świadczonych usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, umów i opinii, reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, organami ścigania, urzędami oraz innymi organami państwowymi, uczestnictwo w mediacjach oraz negocjacjach. Dla przedsiębiorców oferujemy stałą obsługę prawną oraz skuteczną windykację należności.

Kancelaria mieści się w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 74 lok. 10. Na co dzień reprezentujemy naszych klientów przed sądami w województwie łódzkim niemniej istnieje możliwość poprowadzenia sprawy w innym regionie Polski.


obraz

Adw. Katarzyna Rożańska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. Aplikację adwokacką odbywała przy Łódzkiej Izbie Adwokackiej w Łodzi. W czasie aplikacji współpracowała z wieloma kancelariami świadcząc pomoc prawną oraz zastępstwa procesowe podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.