Prawo administracyjne

Obszar usług z zakresu prawa administracyjnego:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.