Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, podczas spotkania z klientem, zaś jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, wartości przedmiotu sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Kancelaria oferuje możliwość uzgodnienia warunków płatności, w tym w szczególności rozłożenia na raty.