Prawo cywilne i rodzinne

Obszar usług z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę, w tym o zapłatę przeciwko dłużnikom solidarnym,
 • roszczenia z umów przedwstępnych,
 • wykonanie zobowiązań,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • umowy wzajemne (wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z tytułu umowy wzajemnej),
 • kompensata zobowiązań,
 • przelew wierzytelności,
 • skarga pauliańska,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli,
 • unieważnienie czynności prawnej,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • windykacja należności.

Obszar usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty (sprawy o zasądzenie alimentów, obniżenie/podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • ustalenie kontaktów,
 • władza rodzicielska,
 • przysposobienie,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozliczenie konkubinatu.

Obszar usług z zakresu prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Obszar usług z zakresu prawa rzeczowego:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • współwłasność (zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności),
 • ochrona własności,
 • służebności gruntowe i osobiste (ustanowienie, zniesienie),
 • ochrona posiadania.

Odszkodowania:

 • uszkodzenia ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych,
 • urazy w wyniku poślizgnięcia, upadku na ulicy i chodniku,
 • śmierć osób bliskich,
 • błędy lekarskie i zakażenia szpitalne,
 • odszkodowania za zniszczone i skradzione pojazdy,
 • odszkodowania za spalone lub okradzione mieszkania i budynki.